Opleidingen regulier:

1976 - 1984: Geneeskunde
1996 - 1996: GGZ nascholing crisisinterventie
1987 - 1988: Huisartsgeneeskunde

Opleidingen complementair:

1985 - 1987: opleiding Klassieke Homeopathie SHO
1991 - 1995: opleiding Instituut voor Ekologische
Gezondheidszorg, supervisie en intervisie 1991 - 2005
1992 - 1994: opleiding tot Healer bij CICO
2009 - 2011: opleiding tot DofNA Coach bij 2Mens-Care
2010 - 2010: opleiding tot Hypnose Practitioner bij I-ken
Training & Coaching

Uitleg opleidingen:

SHO: Stichting Homeopatische Opleidingen, artsenopleiding Klassieke Homeopathie
Instituut voor Ekologische Gezondheidszorg: 4 jarige ervaringsgerichte opleiding voor hulpverleners gericht op bevordering van innerlijke autonomie. Uitgaande van een dynamisch ontwikkelingsmodel speelbal, slachtoffer, bestrijder, gewonde strijder, deelnemer, beheerder. Elk met een eigen bewustzijnsniveau en ontwikkelingsvragen. Aandacht voor het vrouwelijk en mannelijk kwaad. Ekologie in de zin dat jij onderdeel bent van een levend systeem.
CICO: Centrum voor Intuïtieve en Creatieve Ontwikkeling.
DofNa: Discharge of Neural Aspects. Energetische opleiding voor het opschonen van vervuiling in je energetisch systeem. De basisbehandeling maakt oppervlakkige vervuiling schoon in de ontwikkeling foetus, kind, puber, volwassene. De advanced behandeling werkt in diepere lagen op vooroudersystemen.
NLP: Neuro Linguistisch Programmeren. Een techniek die door middel van taal het onbewuste bewust aanspreekt en triggert om zo veranderingen in het bewuste, het denken en het gedrag te bewerkstelligen.